Ohållbart om Kosovo

Av Johan Galtung, Håkan Wiberg och Jan Öberg

Aftonbladets Debatt – March 5, 2007

Ahtisaaris plan är orättvis och kommer att leda till ökat våld

Västvärlden har en fri press, och i en fri press kan man finna många synpunkter.
Hur kommer det sig då att historien om Kosovo har varit så likriktad de senaste femton åren?
Och varför är Martti Ahtisaaris så kallade medling om Kosovo och presstäckningen av denna så partisk och så lite objektiv?

Det är sant och visst att kosovoalbanerna blev brutalt förtryckta i det Serbien Milosevic regerade. Den andra sidan av saken är deras extrema tendenser till nationalism och utbrytning alltsedan kollaborationen med Mussolini.

År 1974 gav Tito dem vad som troligen var den mest långtgående autonomi en minoritet har åtnjutit. Internationella samfundet visade aldrig engagemang för den lika förtryckta serbiska civilbefolkningen i Kroatien, Bosnien och Kosovo.

Det är obestridligt att Serbien hade en massa makt i form av militär och polis. Men det nämns aldrig att Tyskland och USA 1993 inledde en hemlig beväpning av kosovoalbanska extremister och skapade KLA (Kosovos Befrielsearmé) bakom ryggen på ickevåldsledaren Dr Ibrahim Rugova. [Read more…]